Shahrzad

The BEST episodes of Shahrzad

Every episode of Shahrzad ever, ranked from best to worst by thousands of votes from fans of the show. The best episodes of Shahrzad!

In Iran, Tehran, circa 1953, two lovers Shahrzad and Farhad come together during a fraught political climate.

Last Updated: 8/20/2022Network:
Share:
قسمت چهارم
star
9.95
60 votes

#1 - قسمت چهارم

Season 1 - Episode 4 - Aired 11/9/2015

‫فرهاد حرف‌هایی را با شهرزاد مطرح می‌کند، در حالی که شهرزاد ظاهراً ازدواج با قباد را قبول کرده است…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت دوم
star
9.94
63 votes

#2 - قسمت دوم

Season 1 - Episode 2 - Aired 10/26/2015

‫در پی وساطت بزرگ آقا، فرهاد نجات پیدا می‌کند. ولی حالا بزرگ آقا خواستهٔ دیگری دارد…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت نخست
star
9.94
62 votes

#3 - قسمت نخست

Season 1 - Episode 1 - Aired 10/14/2015

‫داستان عشق شهرزاد و فرهاد در حالی آغاز می‌شود که فرهاد اسیر یک بازی سیاسی شده و در آستانهٔ اعدام است…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت بیست و ششم
star
9.91
33 votes

#4 - قسمت بیست و ششم

Season 1 - Episode 26 - Aired 4/25/2016

به فرمان بزرگ آقا عده ای به قتل می رسند.در این بین بابک و مریم.........

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت هشتم
star
9.90
31 votes

#5 - قسمت هشتم

Season 1 - Episode 8 - Aired 12/7/2015

‫در حالی که کم‌کم رابطهٔ شهرزاد و قباد بهتر می‌شود، شیرین پس از ۳ ماه، از سفر باز می‌گردد و…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت سوم
star
9.87
62 votes

#6 - قسمت سوم

Season 1 - Episode 3 - Aired 11/2/2015

‫شهرزاد و فرهاد با واقعیت خواستگاری بزرگ آقا از شهرزاد روبرو شده و در تلاشند عشق قدیمی‌شان را باز گردانند. در این بین، قباد از تصمیم‌های اتخاذ شده رضایت دارد…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت پنجم
star
9.87
62 votes

#7 - قسمت پنجم

Season 1 - Episode 5 - Aired 11/16/2015

‫فرهاد تلاش می‌کند همه را برای ازدواج نکردن قباد و شهرزاد متقاعد کند، ولی…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت ششم
star
9.87
31 votes

#8 - قسمت ششم

Season 1 - Episode 6 - Aired 11/23/2015

‫عروسی قباد و شهرزاد، راز ناگفتهٔ هاشم را برای فرهاد بازگو می‌كند. قباد در پی اجرای دستور بزرگ آقا می‌رود…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت اول
star
9.87
31 votes

#9 - قسمت اول

Season 2 - Episode 1 - Aired 6/19/2017

‫شهرزاد و فرهاد برای ماه عسل به اصفهان می‌روند. خواهر بزرگ‌اقا نیز به تهران آمده و مشغول رسیدگی به امور خانواده می‌شود.

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت هفدهم
star
9.84
31 votes

#10 - قسمت هفدهم

Season 1 - Episode 17 - Aired 2/8/2016

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت بیست و چهارم
star
9.82
33 votes

#11 - قسمت بیست و چهارم

Season 1 - Episode 24 - Aired 4/11/2016

قباد به دیدار شهرزاد می رود ولی با پاسخ تند شهرزاد مواجه می شود. بابک به مریم پیشنهاد ازدواج می دهد و از او پاسخ صریحی می خواهد ولی....

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت نهم
star
9.74
34 votes

#12 - قسمت نهم

Season 1 - Episode 9 - Aired 12/14/2015

‫جمشید که از دست سیمین عصبانی است، در پی حرف‌های شهرزاد ایست قلبی کرده و روانهٔ بیمارستان می‌شود. قباد از وضع موجود کلافه است و…

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت بیستم
star
9.40
5 votes

#13 - قسمت بیستم

Season 1 - Episode 20 - Aired 2/29/2016

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت بیست و هشتم
star
9.33
3 votes

#14 - قسمت بیست و هشتم

Season 1 - Episode 28 - Aired 5/9/2016

اسباب عروسی شهرزاد و فرهاد فراهم می شود. قباد موضوع را می فهمد و با شیرین و حتی بزرگ آقا در گیر می شود. در این میان....

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت بیست و یکم
star
9.25
4 votes

#15 - قسمت بیست و یکم

Season 1 - Episode 21 - Aired 3/7/2016

Watch Now:Amazon
قسمت نوزدهم
star
9.00
3 votes

#16 - قسمت نوزدهم

Season 1 - Episode 19 - Aired 2/22/2016

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت بیست و دوم
star
9.00
4 votes

#17 - قسمت بیست و دوم

Season 1 - Episode 22 - Aired 3/14/2016

شیرین دوباره خواب گردی می کند ولی این بار خواب گردی او پیامد بدی به همراه دارد. شهرزاد برای آینده ی زندگی خودش و قباد تصمیمات تازه ای گرفته است..

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت بیست و هفتم
star
9.00
2 votes

#18 - قسمت بیست و هفتم

Season 1 - Episode 27 - Aired 5/2/2016

شهرزاد برای دیدن فرزندش "امید" به منزل بزرگ آقا می رود ولی...

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت سوم
star
9.00
3 votes

#19 - قسمت سوم

Season 2 - Episode 3 - Aired 7/3/2017

Watch Now:Amazon
قسمت دوازدهم
star
9.00
3 votes

#20 - قسمت دوازدهم

Season 2 - Episode 12 - Aired 9/11/2017

Watch Now:Amazon
قسمت هجدهم
star
8.75
4 votes

#21 - قسمت هجدهم

Season 1 - Episode 18 - Aired 2/15/2016

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت یازدهم
star
8.67
3 votes

#22 - قسمت یازدهم

Season 2 - Episode 11 - Aired 9/4/2017

Watch Now:Amazon
قسمت سیزدهم
star
8.67
3 votes

#23 - قسمت سیزدهم

Season 2 - Episode 13 - Aired 9/18/2017

Watch Now:Amazon
قسمت دهم
star
8.60
5 votes

#24 - قسمت دهم

Season 1 - Episode 10 - Aired 12/21/2015

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon
قسمت یازدهم
star
8.50
4 votes

#25 - قسمت یازدهم

Season 1 - Episode 11 - Aired 12/28/2015

Directors: Hassan Fathi
Watch Now:Amazon

Want to see the rest of the rankings?

Episode Ninja is a small business run by one person.
Pro memberships help fund servers and new feature development!