The BEST episodes directed by Hassan Fathi

قسمت چهارم
star
9.95
60 votes

#1 - قسمت چهارم

Shahrzad - Season 1 - Episode 4

‫فرهاد حرف‌هایی را با شهرزاد مطرح می‌کند، در حالی که شهرزاد ظاهراً ازدواج با قباد را قبول کرده است…

Watch Now:Amazon
قسمت دوم
star
9.93
61 votes

#2 - قسمت دوم

Shahrzad - Season 1 - Episode 2

‫در پی وساطت بزرگ آقا، فرهاد نجات پیدا می‌کند. ولی حالا بزرگ آقا خواستهٔ دیگری دارد…

Watch Now:Amazon
قسمت نخست
star
9.93
60 votes

#3 - قسمت نخست

Shahrzad - Season 1 - Episode 1

‫داستان عشق شهرزاد و فرهاد در حالی آغاز می‌شود که فرهاد اسیر یک بازی سیاسی شده و در آستانهٔ اعدام است…

Watch Now:Amazon
قسمت بیست و ششم
star
9.91
32 votes

#4 - قسمت بیست و ششم

Shahrzad - Season 1 - Episode 26

به فرمان بزرگ آقا عده ای به قتل می رسند.در این بین بابک و مریم.........

Watch Now:Amazon
قسمت هشتم
star
9.90
31 votes

#5 - قسمت هشتم

Shahrzad - Season 1 - Episode 8

‫در حالی که کم‌کم رابطهٔ شهرزاد و قباد بهتر می‌شود، شیرین پس از ۳ ماه، از سفر باز می‌گردد و…

Watch Now:Amazon
قسمت ششم
star
9.87
31 votes

#6 - قسمت ششم

Shahrzad - Season 1 - Episode 6

‫عروسی قباد و شهرزاد، راز ناگفتهٔ هاشم را برای فرهاد بازگو می‌كند. قباد در پی اجرای دستور بزرگ آقا می‌رود…

Watch Now:Amazon
قسمت اول
star
9.87
31 votes

#7 - قسمت اول

Shahrzad - Season 2 - Episode 1

‫شهرزاد و فرهاد برای ماه عسل به اصفهان می‌روند. خواهر بزرگ‌اقا نیز به تهران آمده و مشغول رسیدگی به امور خانواده می‌شود.

Watch Now:Amazon
قسمت سوم
star
9.87
61 votes

#8 - قسمت سوم

Shahrzad - Season 1 - Episode 3

‫شهرزاد و فرهاد با واقعیت خواستگاری بزرگ آقا از شهرزاد روبرو شده و در تلاشند عشق قدیمی‌شان را باز گردانند. در این بین، قباد از تصمیم‌های اتخاذ شده رضایت دارد…

Watch Now:Amazon
قسمت پنجم
star
9.87
61 votes

#9 - قسمت پنجم

Shahrzad - Season 1 - Episode 5

‫فرهاد تلاش می‌کند همه را برای ازدواج نکردن قباد و شهرزاد متقاعد کند، ولی…

Watch Now:Amazon
قسمت هفدهم
star
9.84
31 votes

#10 - قسمت هفدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 17

Watch Now:Amazon
قسمت بیست و چهارم
star
9.82
33 votes

#11 - قسمت بیست و چهارم

Shahrzad - Season 1 - Episode 24

قباد به دیدار شهرزاد می رود ولی با پاسخ تند شهرزاد مواجه می شود. بابک به مریم پیشنهاد ازدواج می دهد و از او پاسخ صریحی می خواهد ولی....

Watch Now:Amazon
قسمت نهم
star
9.74
34 votes

#12 - قسمت نهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 9

‫جمشید که از دست سیمین عصبانی است، در پی حرف‌های شهرزاد ایست قلبی کرده و روانهٔ بیمارستان می‌شود. قباد از وضع موجود کلافه است و…

Watch Now:Amazon
قسمت بیستم
star
9.40
5 votes

#13 - قسمت بیستم

Shahrzad - Season 1 - Episode 20

Watch Now:Amazon
قسمت بیست و هشتم
star
9.33
3 votes

#14 - قسمت بیست و هشتم

Shahrzad - Season 1 - Episode 28

اسباب عروسی شهرزاد و فرهاد فراهم می شود. قباد موضوع را می فهمد و با شیرین و حتی بزرگ آقا در گیر می شود. در این میان....

Watch Now:Amazon
قسمت نوزدهم
star
9.00
3 votes

#15 - قسمت نوزدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 19

Watch Now:Amazon
قسمت بیست و دوم
star
9.00
4 votes

#16 - قسمت بیست و دوم

Shahrzad - Season 1 - Episode 22

شیرین دوباره خواب گردی می کند ولی این بار خواب گردی او پیامد بدی به همراه دارد. شهرزاد برای آینده ی زندگی خودش و قباد تصمیمات تازه ای گرفته است..

Watch Now:Amazon
قسمت بیست و هفتم
star
9.00
2 votes

#17 - قسمت بیست و هفتم

Shahrzad - Season 1 - Episode 27

شهرزاد برای دیدن فرزندش "امید" به منزل بزرگ آقا می رود ولی...

Watch Now:Amazon
قسمت هجدهم
star
8.75
4 votes

#18 - قسمت هجدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 18

Watch Now:Amazon
قسمت دهم
star
8.25
4 votes

#19 - قسمت دهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 10

Watch Now:Amazon
قسمت یازدهم
star
8.00
3 votes

#20 - قسمت یازدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 11

Watch Now:Amazon
قسمت هفتم
star
7.67
3 votes

#21 - قسمت هفتم

Shahrzad - Season 1 - Episode 7

‫زندگی قباد و شهرزاد در حالی آغاز می‌شود که فرهاد در تلاش است تا سر و سامانی به زندگی خود بدهد.

Watch Now:Amazon
قسمت چهاردهم
star
7.40
5 votes

#22 - قسمت چهاردهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 14

Watch Now:Amazon
قسمت دوازدهم
star
7.00
2 votes

#23 - قسمت دوازدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 12

Watch Now:Amazon
قسمت سیزدهم
star
7.00
4 votes

#24 - قسمت سیزدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 13

Watch Now:Amazon
قسمت بیست و پنجم
star
7.00
3 votes

#25 - قسمت بیست و پنجم

Shahrzad - Season 1 - Episode 25

بزرگ آقا تصمیم می گیرد با تنظیم وصیت نامه ای جدید و دیدار با شهرزاد تصمیمات جدیدی برای قباد، شهرزاد و شیرین بگیرد. تا اینکه...

Watch Now:Amazon
قسمت پانزدهم
star
6.00
3 votes

#26 - قسمت پانزدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 15

Watch Now:Amazon
قسمت شانزدهم
star
5.33
3 votes

#27 - قسمت شانزدهم

Shahrzad - Season 1 - Episode 16

Watch Now:Amazon
قسمت بیست و سوم
star
4.50
2 votes

#28 - قسمت بیست و سوم

Shahrzad - Season 1 - Episode 23

بالاخره به دستور بزرگ آقا صیغه ی طلاق بین شهرزاد و قباد جاری می شود. جمشید خودش را باعث و بانی بدبختی دخترش می داند...

Watch Now:Amazon